Østerende 12

Arealet udbydes til salg uden mindstepris, men med krav om beskrivelse af fremtidig anvendelse.

Ifølge den gældende lokalplan må grunden anvendes til boligformål og bebyggelse til offentlige formål samt mindre butikker (maks. 1.000 m²) til områdets daglige forsyning eller andre erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Der har tidligere været et hus på grunden, så der er betalt tilslutningsbidrag til kloak, el og vand.

Det samlede materiale nedenfor giver dig alle informationer om grunden.

I den vejledende tekst, kan du se hvordan du skal gøre, hvis du vil købe en parcelhusgrund.

Salgsvilkår for Østerende 12

Bilag:

 1. Luftfoto
 2. Oversigtskort
 3. Lokalplan
 4. Tingbogsattest
 5. Tinglyste servitutter
  Vedtægter for digeafgiftspligt
  Dok om jernbanetrafikken
  Oversigtsservitut
  Dok om byggelinjer
  Servitut om byggepligt og forbud mod videresalg
 6. Kort over spildevandsledning henover Østerende 12
 7. Lov 349 om stormflod og stormfald
 8. Eksempel på risikovurdering for arealer i lavtliggende områder
 9. Kommunalt oplysningsskema 24. august 2012
 10. Ejendomsvurdering 2011
 11. Ejendomsskattebillet
 12. Jordforureningsattest (Region Syddanmark)
 13. Arkæologi (Museum Sønderjylland)
 14. Jordbundsundersøgelse
 15. Lov om forbrugerbeskyttelse
 16. Oplysning om fortrydelsesret
 17. Regulativ for vintervedligeholdelse

Købstilbudsblanket

 

 

Siden er opdateret: 
27.09.2019