Agerskov

I Agerskov har vi ledige erhvervsgrunde på Byggebjerg og Tingbjerg, Agerskov ejerlav.

Kort:

Kort over Byggebjerg

Kort over Tingbjerg

Ledige grunde

Adresse Matr. nr. Str. m2 Pris inkl. moms pr. m2 Bilag
Byggebjerg 21 969 3.285 25,00 kr.

Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest

Tingbjerg 2 1037 3.171 25,00 kr. Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest
Tingbjerg 4 1038 3.649 25,00 kr. Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest
Tingbjerg 6 1039 3.653 25,00 kr.

Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest

Tingbjerg 8 1040 3.663 25,00 kr. Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest

Lokalplan: Byplanvedtægt nr. 1

I den vejledende tekst, kan du se hvordan du skal gøre, hvis du vil købe en erhvervsgrund.

Generelle salgsvilkår for erhvervsbyggegrunde. Kommunalbestyrelsen har den 29. januar 2020 vedtaget, at forundersøge erhvervsjord, samt udgrave, hvor det er relevant efter forundersøgelse (ud over de generelle salgsvilkår kommer særlige salgsvilkår for den enkelte grund).

Kontakt os

For flere oplysninger kan du kontakte os

For spørgsmål til kloaktilslutningsbidrag:
Jacob Bols, Tønder Forsyning
Tlf. 88 43 75 44 - jab@tonfor.dk

 

Siden er opdateret: 
12.03.2020