Algade 55

Grunden kan anvendes som storparcel til tæt-lav boligbebyggelse eller udstykkes til åben-lav boligbebyggelse i form af fire parcelhusgrunde.

Det samlede materiale nedenfor giver dig alle informationer om grunden. Du skal være opmærksom på, at der gælder både generelle og særlige salgsvilkår for grunden.

I den vejledende tekst, kan du se hvordan du skal gøre, hvis du vil købe en parcelhusgrund.

Generelle salgsvilkår

Særlige salgsvilkår for Algade 55

Bilag:

 1. Kort over grunden
 2. Udstykningsplan med ca. arealstørrelser
 3. Kort over byggelinje og oversigt højdebegrænsning
 4. Lokalplan
 5. Tingbogsattest
 6. Tinglyste servitutter
  Dok om byggelinjer
  Dok om oversigt
  Dok om kollektiv varmeforsyning
  Grundsalgsservitut
 7. Kommunalt oplysningsskema
 8. Jordforurening (Region Syddanmark)
  Jordforureningsattest
 9. Arkæologi (Museum Sønderjylland)
 10. Jordbundsundersøgelse
 11. Regulativ for vintervedligeholdelse
 12. Oplysning om fortrydelsesret

Købstilbudsblanket

 

 

Siden er opdateret: 
30.03.2020