Brandvejen 4

Det samlede materiale nedenfor giver dig alle informationer om grunden. Du skal være opmærksom på, at der gælder både generelle og særlige salgsvilkår for grunden.

I den vejledende tekst, kan du se hvordan du skal gøre, hvis du vil købe en sommerhusgrund.

Generelle salgsvilkår

Særlige salgsvilkår for Brandvejen 4

Bilag:

 1. Lokalplan
 2. Matrikelkort
 3. Måleblad
 4. Tingbogsattest
 5. Tinglyste servitutter/pant
  Servitut for vedtægter for Grundejerforeningen Arrild Ferieby
  Tinglyst ejerpantebrev
 6. Jordforureningsattest (Region Syddanmark)
 7. Arkæologi (Museum Sønderjylland)

Købstilbudsblanket

Links
Grundejerforeningen Arrild Ferieby

 

Siden er opdateret: 
20.08.2018