Frifelt

I Frifelt har vi en ledig erhvervsgrund på Sønderager, Vodder Ejerlav.

Anvendelse: Håndværks- og værkstedsformål

Kort:

Kort over Sønderager

Ledige grunde

Adresse Matr. nr. Str. m2 Pris inkl. moms pr. m2 Bilag
Sønderager Del af 265 ca. 2.400 25,00 kr.

Arkæologisk forundersøgelse
Forureningsattest

Lokalplan: Lokalplan nr. 304

I den vejledende tekst, kan du se hvordan du skal gøre, hvis du vil købe en erhvervsgrund.

Generelle salgsvilkår for erhvervsbyggegrunde. Kommunalbestyrelsen har den 29. januar 2020 vedtaget, at forundersøge erhvervsjord, samt udgrave, hvor det er relevant efter forundersøgelse (ud over de generelle salgsvilkår kommer særlige salgsvilkår for den enkelte grund).

Kontakt os

For flere oplysninger kan du kontakte os

For spørgsmål til kloaktilslutningsbidrag:
Jacob Bols, Tønder Forsyning
Tlf. 88 43 75 44 - jab@tonfor.dk

 

Siden er opdateret: 
14.08.2020