Højervej 7

Det samlede materiale nedenfor giver dig alle informationer om grunden. Du skal være opmærksom på, at der gælder både generelle og særlige salgsvilkår for grunden.

I den vejledende tekst, kan du se hvordan du skal gøre, hvis du vil købe en parcelhusgrund.

Generelle salgsvilkår

Særlige salgsvilkår for Højervej 7

Bilag:

  1. Oversigtskort
  2. Kommuneplanramme 120.11.1
  3. Tingbogsattest
  4. Servitut om videresalg og byggepligt
  5. Jordforureningsattest (Region Syddanmark)
  6. Arkæologi (Museum Sønderjylland)
  7. Jordbundsundersøgelse (er ikke udarbejdet)
  8. Regulativ for vintervedligeholdelse
  9. Oplysning om fortrydelsesret

Købstilbudsblanket

 

 

Siden er opdateret: 
22.11.2018