Højvang 2

Det samlede materiale nedenfor giver dig alle informationer om grunden. Du skal være opmærksom på, at der gælder både generelle og særlige salgsvilkår for grunden.

I den vejledende tekst, kan du se hvordan du skal gøre, hvis du vil købe en parcelhusgrund.

Generelle salgsvilkår

Særlige salgsvilkår for Højvang 2

Bilag:

 1. Måleblad
 2. Matrikelkort
 3. Lokalplan
 4. Tingbogsattest
 5. Grundsalgsservitut
 6. Jordforureningsattest (Region Syddanmark)
 7. Arkæologi (Museum Sønderjylland)
 8. Jordbundsundersøgelse
 9. Miljørapport (jordbund)
 10. Kloakplan
 11. Regulativ for vintervedligeholdelse
 12. Oplysning om fortrydelsesret

Købstilbudsblanket

 

 

Siden er opdateret: 
22.11.2018