Hovedgaden 38

Kunne du tænke dig at bo i et område med dejlig natur og kort afstand til handel, skole, børnehave og fritidsaktiviteter? Så er Hovedgaden 38 i Agerskov lige noget for dig.

Her udbyder vi en centralt beliggende grund til salg. Grunden ligger tæt på dejlige naturomgivelser, børnehave, skole, idrætsanlæg og indkøbsmuligheder.

Det samlede materiale nedenfor giver dig alle informationer om grunden. Du skal være opmærksom på, at der gælder både generelle og særlige salgsvilkår for grunden.

I den vejledende tekst, kan du se hvordan du skal gøre, hvis du vil købe en parcelhusgrund.

Annonce

Tønder Kommunes generelle salgsvilkår for byggegrunde til opførelse af enfamiliehuse

Særlige salgsvilkår for Hovedgaden 38, 6534 Agerskov

Bilag 1: Udbudsbekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Bilag 2: Oversigtskort

Bilag 3: Kommuneplan 2009-2021, rammeområde 420.41.1

Bilag 4: Tingbogsattest

Bilag 5: Servitut om færdselsret, tinglyst 17.12.1923

Bilag 6: Jordforureningsattest fra Region Syddanmark dateret 6.10.2016

Bilag 7: Arkæologisk vurdering fra Museum Sønderjylland

Bilag 8: Geoteknisk rapport - jordbundsundersøgelse

Bilag 9: Regulativ for vintervedligeholdelse

Bilag 10: Oplysning om fortrydelsesret

Bilag 11: Købstilbudsblanket

 

Siden er opdateret: 
22.11.2018