Jejsing

I Jejsing har vi en ledig erhvervsgrund på Østertoften, Jejsing ejerlav, Hostrup

Kort:

Kort over Østertoften nr. 549 - Østertoften

Ledige grunde

Adresse Matr. nr. Str. m2 Pris inkl. moms
pr. m2
Bilag
Østertoften 549 14.477 20,00 kr.

Arkæologisk udtalelse
Jordforureningsattest

Lokalplan: Lokalplan nr. 9.49

I den vejledende tekst, kan du se hvordan du skal gøre, hvis du vil købe en erhvervsgrund.

Generelle salgsvilkår for erhvervsbyggegrunde(ud over de generelle salgsvilkår kommer særlige salgsvilkår for den enkelte grund)

Kontakt os

For flere oplysninger kan du kontakte os

For spørgsmål til kloaktilslutningsbidrag:
Jacob Bols, Tønder Forsyning
Tlf. 88 43 75 44 - jab@tonfor.dk

 

Siden er opdateret: 
22.08.2018