Lindevej

Det samlede materiale nedenfor giver dig alle informationer om grunden. Du skal være opmærksom på, at der gælder både generelle og særlige salgsvilkår for grunden.

I den vejledende tekst, kan du se hvordan du skal gøre, hvis du vil købe en parcelhusgrund.

Generelle salgsvilkår

Særlige salgsvilkår for Lindevej

Bilag:

 1. Kort over grunden
 2. Matrikelkort
 3. Lokalplan
 4. Tingbogsattest
 5. Tinglyste servitutter
  Dok om byggelinjer m.v.
  Dok om oversigt m.v.
  Dok om forsyningsledninger m.v.
  Dok om forsynings og afløbsledninger
 6. Jordforureningsattest (Region Syddanmark)
 7. Arkæologi (Museum Sønderjylland)
 8. Jordbundsundersøgelse
 9. Regulativ for vintervedligeholdelse
 10. Oplysning om fortrydelsesret

Købstilbudsblanket

 

 

Siden er opdateret: 
22.11.2018