Nyvang 7

Det samlede materiale nedenfor giver dig alle informationer om grunden. Du skal være opmærksom på, at der gælder både generelle og særlige salgsvilkår for grunden.

I den vejledende tekst, kan du se hvordan du skal gøre, hvis du vil købe en parcelhusgrund.

Generelle salgsvilkår

Særlige salgsvilkår for Nyvang 7

Bilag:

 1. Plan over grunde
 2. Matrikelkort
 3. Lokalplan
 4. Tingbogsattest
 5. Tinglyste servitutter
  Deklaration om byggelinjer
  Deklaration om el-skab
  Villaservitut
  Deklaration om byggelinjer
 6. Jordforureningsattest (Region Syddanmark)
 7. Arkæologi (Museum Sønderjylland)
 8. Jordbundsundersøgelse
 9. Regulativ for vintervedligeholdelse
 10. Oplysning om fortrydelsesret

Købstilbudsblanket

 

 

Siden er opdateret: 
22.11.2018