Over Jerstalvej 239, Agerskov

Tønder Kommune udbyder en parcelhusgrund på Over Jerstalvej 239, Rangstrup, 6534 Agerskov til salg.

Grundens størrelse er 891 m², og mindsteprisen er 62.370 kr. inkl. moms.

Da der tidligere har været et hus på grunden, skal køber ikke betale tilslutningsbidrag til kloak og el, men kun betale for genetablering.

I den vejledende tekst kan du se, hvordan du skal gøre, hvis du vil købe en parcelhusgrund

Tønder Kommunes generelle salgsvilkår for byggegrunde til opførelse af enfamiliehuse 

Særlige salgsvilkår for Over Jerstalvej 239, Rangstrup, 6534 Agerskov.

Bilag 1: Udbudsbekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Bilag 2: Oversigtskort

Bilag 3: Luftfoto

Bilag 4: Kommuneplanramme 461.21.1

Bilag 5: Tingbogsattest

Bilag 6: Tinglyst servitut om byggelinier

Bilag 7: Ejendomsdatarapport

Bilag 8: Mail fra Haderslev Museum, vurdering af risiko for fortidsminder

Bilag 9: Jordforureningsattest fra Region Syddanmark dateret 9.5.2019

Bilag 10: Regulativ for vintervedligeholdelse

Bilag 11: Kort over vejforsyningen

Bilag 12: Vurderingsmeddelelse

Bilag 13: Ejendomsskattebillet

Bilag 14: Skitse over afpropning af kloak og regnvand m.v.

Bilag 15: Dokumentation for sløjfning af kloak og regnvand m.v.

Bilag 16: Oplysning om fortrydelsesret

Købstilbudsblanket

 

Siden er opdateret: 
30.09.2019