Rosinfeltvej - del af matr. nr. 421a

Det samlede materiale nedenfor giver dig alle informationer om grunden. Du skal være opmærksom på, at der gælder både generelle og særlige salgsvilkår for grunden.

I den vejledende tekst, kan du se hvordan du skal gøre, hvis du vil købe en parcelhusgrund.

Generelle salgsvilkår

Særlige salgsvilkår for Rosinfeltvej - del af matr. nr. 421a

Bilag:

 1. Kort
 2. Lokalplan
 3. Tingbogsattest
 4. Tinglyste servitutter
  Servituterklæring
  Servitut om videresalg og byggepligt
 5. Ejendomsdatarapport
 6. Folder om LAR projektet - Printvenlig version
 7. Beplantningsplan - Planteliste
 8. Fælles beplantning og koter
  Vestlig del - Østlig del
 9. Jordforureningsattest (Region Syddanmark)
 10. Jordbundsundersøgelse
 11. Regulativ for vintervedligeholdelse
 12. Oplysning om fortrydelsesret

Købstilbudsblanket

 

 

Siden er opdateret: 
30.09.2016