Rugmarken 51

Det samlede materiale nedenfor giver dig alle informationer om grunden. Du skal være opmærksom på, at der gælder både generelle og særlige salgsvilkår for grunden.

I den vejledende tekst, kan du se hvordan du skal gøre, hvis du vil købe en parcelhusgrund.

Generelle salgsvilkår

Særlige salgsvilkår for Rugmarken 51

Bilag:

  1. Måleblad
  2. Lokalplan
  3. Tingbogsattest
  4. Servituterklæring
  5. Jordforureningsattest (Region Syddanmark)
  6. Arkæologi (Museum Sønderjylland)
  7. Jordbundsundersøgelse
  8. Regulativ for vintervedligeholdelse
  9. Oplysning om fortrydelsesret

Købstilbudsblanket

 

 

Siden er opdateret: 
22.12.2017