Ryttervænget 59

Det samlede materiale nedenfor giver dig alle informationer om grunden. Du skal være opmærksom på, at der gælder både generelle og særlige salgsvilkår for grunden.

I den vejledende tekst, kan du se hvordan du skal gøre, hvis du vil købe en parcelhusgrund.

Generelle salgsvilkår

Særlige salgsvilkår for Ryttervænget 59

Bilag:

 1. Måleblad
 2. Matrikelkort
 3. Lokalplan
 4. Tingbogsattest
 5. Servituterklæring
 6. Jordforureningsattest (Region Syddanmark)
 7. Arkæologi (Museum Sønderjylland)
 8. Jordbundsundersøgelse
 9. Funderingsforhold (jordbund)
 10. Regulativ for vintervedligeholdelse
 11. Oplysning om fortrydelsesret

Købstilbudsblanket

 

 

Siden er opdateret: 
30.09.2019