Skærbæk

I Skærbæk har vi ledige erhvervsgrunde flere steder - Skærbæk ejerlav.

Kort:

Kort over Skærbæk Nord

Kort over Skærbæk Øst

Ledige grunde

Adresse Matr. nr. Str. m2 Pris inkl. moms
pr. m2
Bilag
Skærbæk Øst        
Energivej 500 15.100 20,00 kr. Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest
Energivej 1858a 65.528 20,00 kr. Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest
Energivej 1858b 9.939 20,00 kr. Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest
Energivej 2374 22.554 20,00 kr. Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest
Energivej 2379 17.987 20,00 kr. Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest
Åbenråvej 2377a 33.138 20,00 kr. Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest
Fabriksvej 2464 6.037 20,00 kr. Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest
Fabriksvej 2465a 5.921 20,00 kr. Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest
Skærbæk Nord        
Nørre Skærbækvej
(facadeareal)
2631a 8.059 80,00 kr.

Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest

Timmermannsvej
(facadeareal)
del af 319a 33.156 80,00 kr.

Arkæologisk udtalelse
Geoteknisk rapport
Forureningsattest

Nørbyvænget/
Timmermannsvej
del af 319a 57.938 20,00 kr.

Arkæologisk udtalelse
Geoteknisk rapport
Forureningsattest

Lokalplan
Erhvervsområde øst: Lokalplan nr. 142
Erhvervsområde nord: Lokalplan 082-510

I den vejledende tekst, kan du se hvordan du skal gøre, hvis du vil købe en erhvervsgrund.

Generelle salgsvilkår for erhvervsbyggegrunde(ud over de generelle salgsvilkår kommer særlige salgsvilkår for den enkelte grund)

Kontakt os

For flere oplysninger kan du kontakte os

For spørgsmål til kloaktilslutningsbidrag:
Jacob Bols, Tønder Forsyning
Tlf. 88 43 75 44 - jab@tonfor.dk

 

Siden er opdateret: 
06.09.2018