Smedegade 3

Det samlede materiale nedenfor giver dig alle informationer om grunden. Du skal være opmærksom på, at der gælder både generelle og særlige salgsvilkår for grunden.

I den vejledende tekst, kan du se hvordan du skal gøre, hvis du vil købe en parcelhusgrund.

Generelle salgsvilkår

Særlige salgsvilkår for Smedegade 3

Bilag:

  1. Måleblad
  2. Kommuneplan
  3. Tingbogsattest
  4. Jordforureningsattest (Region Syddanmark)
  5. Arkæologi (Museum Sønderjylland)
  6. Jordbundsundersøgelse
  7. Regulativ for vintervedligeholdelse
  8. Oplysning om fortrydelsesret

Købstilbudsblanket

 

 

Siden er opdateret: 
30.09.2019