Smedevej 6

Det samlede materiale nedenfor giver dig alle informationer om grunden. Du skal være opmærksom på, at der gælder både generelle og særlige salgsvilkår for grunden.

I den vejledende tekst, kan du se hvordan du skal gøre, hvis du vil købe en parcelhusgrund.

Generelle salgsvilkår

Særlige salgsvilkår for Smedevej 6

Bilag:

 1. Markrids 1
  Markrids 2
 2. Matrikelkort
 3. Lokalplan
 4. Tingbogsattest
 5. Jordforureningsattest (Region Syddanmark)
 6. Arkæologi (Museum Sønderjylland)
 7. Jordbundsundersøgelse
 8. Regulativ for vintervedligeholdelse
 9. Oplysning om fortrydelsesret

Købstilbudsblanket

 

 

Siden er opdateret: 
22.11.2018