Tønder

I Tønder har vi ledige grunde flere steder i byen.

Kort:

Kort over Tønder Nord

Kort over Tønder Syd

Kort over matr. 35 og 653, Tved

Ledige grunde

Adresse Matr. nr. Str. m2 Pris inkl. moms
pr. m2
Bilag
Industri Nord:
Tved ejerlav
       
Nørreskovvej 35a 54.360 106,00 kr. Salgsvilkår og bilag
Nørreskovvej 653a 19.180 106,00 kr. Salgsvilkår og bilag
Tved 5a 131.294 20,00 kr.

Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest

Hydrovej 26 16.044 20,00 kr.

Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest

Hydrovej 17a 17.250 20,00 kr.

Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest

Hydrovej 17b 4.415 20,00 kr.

Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest

Hydrovej 674 5.546 20,00 kr.

Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest

Skovænget del af 117a 33.852 20,00 kr.

Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest

Skovænget 164a 25.034 SOLGT

Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest

Skovænget del af 401 5.219 20,00 kr.

Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest

Skovænget 675 6.639 SOLGT  
Industri Syd
Tønder ejerlav:
       
Hartmannsvej 3739 61.633 20,00 kr. Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest
Hartmannsvej del af 3870 17.777 20,00 kr. Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest

Lokalplan:

Matr. 35a og 653 Tved, Tønder: Lokalplan nr. 092-620

Matr. 17a, 17b, 26, 674, 675, del af matr. 5a: Lokalplan nr. 2.64

Matr. 401, 117a, del af matr. 5a: Lokalplan nr. 2.80

Matr. 3739 og 3870: Byplanvedtægt nr. 14

I den vejledende tekst, kan du se hvordan du skal gøre, hvis du vil købe en erhvervsgrund.

Generelle salgsvilkår for erhvervsbyggegrunde(ud over de generelle salgsvilkår kommer særlige salgsvilkår for den enkelte grund)

Kontakt os

For flere oplysninger kan du kontakte os

For spørgsmål til kloaktilslutningsbidrag:
Jacob Bols, Tønder Forsyning
Tlf. 88 43 75 44 - jab@tonfor.dk

For spørgsmål til vandtilslutningsbidrag:
John Pies Christiansen, Tønder Forsyning
Tlf. 88 43 75 40 - jpc@tonfor.dk

 

 

Siden er opdateret: 
14.05.2019