Thadesvej 11

Det samlede materiale nedenfor giver dig alle informationer om grunden. Du skal være opmærksom på, at der gælder både generelle og særlige salgsvilkår for grunden.

I den vejledende tekst, kan du se hvordan du skal gøre, hvis du vil købe en parcelhusgrund.

Generelle salgsvilkår

Særlige salgsvilkår for Thadesvej 11

Bilag:

 1. Oversigtskort
 2. Lokalplan
 3. Tingbogsattest
 4. Servitut om videresalg og byggepligt
 5. Placering af skelbrønd
 6. Kommunalt oplysningsskema
 7. Jordforureningsattest (Region Syddanmark)
 8. Arkæologi (Museum Sønderjylland)
 9. Jordbundsundersøgelse
 10. Regulativ for vintervedligeholdelse
 11. Oplysning om fortrydelsesret

Købstilbudsblanket

 

 

Siden er opdateret: 
11.11.2019