Toftlund

I Toftlund har vi grunde i nord, syd og øst.

Kort:

Kort over Toftlund Syd

Kort over Toftlund Øst

Kort over Toftlund Nord

 

Ledige grunde

Adresse Matr. nr. Str. m2 Pris inkl. moms pr. m2 Bilag
Toftlund Syd:
Toftlund ejerlav
       
Brundtlandparken 259 164.009 25,00 kr.

Arkæologisk udtalelse
Jordforureningsattest

Brundtlandparken 1881b 1.556 25,00 kr.

Arkæologisk udtalelse
Jordforureningsattest

Brundtlandparken 1860 10.969 25,00 kr.

Arkæologisk udtalelse
Jordforureningsattest

Toftlund Øst:
Toftlund ejerlav
       
Drejøvej 16 1900 3.765 25,00 kr.

Arkæologisk forundersøgelse
Arkæologisk udtalelse
Geoteknisk rapport
Jordforureningsattest

Drejøvej 19 del af 197 960 25,00 kr.

Arkæologisk udtalelse
Jordforureningsattest

Lyøvej del af 1703A 4.350 SOLGT

Arkæologisk udtalelse
Jordforureningsattest

Toftlund Nord:
Toftlund ejerlav
       
Østerdalen 1707 2.684 25,00 kr.

Tingbogsattest
Arkæologisk udtalelse
Forureningsattest

Lokalplan:

Brundtlandparken: Lokalplan nr. 136-410

Drejøvej/Lyøvej: Lokalplan nr. 1.3-01

Matr. 1707 Toftlund: Lokalplan nr. 1.1-03

 

I den vejledende tekst, kan du se hvordan du skal gøre, hvis du vil købe en erhvervsgrund.

Generelle salgsvilkår for erhvervsbyggegrunde. Kommunalbestyrelsen har den 29. januar 2020 vedtaget, at forundersøge erhvervsjord, samt udgrave, hvor det er relevant efter forundersøgelse (ud over de generelle salgsvilkår kommer særlige salgsvilkår for den enkelte grund).

Kontakt os

For flere oplysninger kan du kontakte os

For spørgsmål til kloaktilslutningsbidrag:
Jacob Bols, Tønder Forsyning
Tlf. 88 43 75 44 - jab@tonfor.dk

 

Siden er opdateret: 
12.03.2020