Hjem » Udbud

Udbud

Udbud - Hollænderstrædet 1, Havneby

Tønder Kommune udbyder matr. 1334a Kirkeby ejerlav, beliggende Hollænderstrædet 1, Havneby, 6792 Rømø til salg. Grunden udbydes med projekt.

Dansk Se udbudsmaterialet her

Tilbudsfrist: tirsdag den 2. juni 2020.

 

Ausschreibung - Hollænderstrædet 1, Havneby

Die Kommune Tønder bietet ein attraktives, unbebautes Grundstück in der Nähe von Rømø Hafen zum Verkauf, Katasternummer 1334a Kirkeby, Rømø, Adresse: Hollænderstrædet 1, Havneby, 6792 Rømø. Das Grundstück wird in Zusammenhang mit einem Entwicklungsprojekt vergeben.

Tysk Kaufbedingungen und Anlagen

Eingangsfrist für die Angebote: Dienstag, 2. Juni 2020.

 

Tender - Hollænderstrædet 1, Havneby

The Municipality of Tønder offers title no. 1334a Kirkeby houseowners’ association, Rømø, for sale in a public tender. The property is offered for sale with project.

Engelsk Tender documents and annexes

Deadline for bids: Tuesday 2 June 2020.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tønder Kommune udbyder alle erhvervsgrunde til salg

Tønder Kommune udbyder grundene i offentligt udbud fra torsdag den 12. marts til torsdag den 26. marts 2020..

Grundene udbydes i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Du kan se alle de ledige grunde og finde oplysninger om priser, størrelser og salgsvilkår her på siden.

Hvis du vil byde på en grund, skal du sende dit bud med den pris, du vil at byde, sammen med et kort over det areal du ønsker at byde på til teknisk@toender.dk. I emnefeltet skriver du ”BUD” og adressen på den grund, du byder på.

Vi skal modtage buddet senest torsdag den 26. marts 2020.

Tønder Kommune sælger grundene til de der byder højest over de fastsatte mindstepriser. De grunde, der ikke er solgt efter budfristens udløb, vil stadig være til salg til de priser, du ser på hjemmesiden

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på:

Tønder Kommune
Ejendomme
Teknik og Miljø
Wegners Plads 2
6270 Tønder

Guri Alm
Tlf. 74 92 92 98
Mail: gmal1@toender.dk

- så vil vi gerne hjælpe dig videre.

Siden er opdateret: 
16.03.2020