Udbud - tre grunde i Havneby på Rømø

Tønder Kommune udbyder tre grunde til salg i Havneby - en parcelhusgrund og to grunde til tæt/lav bebyggelse.

Annonce

Sådan køber du en parcelhusgrund i offentligt udbud

Tønder Kommunes generelle salgsvilkår for byggegrunde til opførelse af enfamiliehuse

Særlige salgsvilkår for Stormstræde 11

Særlige salgsvilkår for Stormstræde 2a

Særlige salgsvilkår for Sildestræde 1-3

Bilag 1: Udbudsbekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Bilag 2: Oversigtskort

Bilag 3: Luftfoto

Bilag 4: Byplanvedtægt nr. 3 Boligområdet ”Fisken”, Havneby

Bilag 5: Tingbogsattest

Bilag 6: Ejendomsdatarapport for Stormstræde 11

Bilag 7: Museum Sønderjyllands skrivelse dateret 4. juni 2019

Bilag 8: Jordforureningsattest fra Region Syddanmark

Bilag 9: Kort over vejforsyningen

Bilag 10: Ejendomsvurdering

Bilag 11: Regulativ for vintervedligeholdelse

Bilag 12: Oplysning om fortrydelsesret

Bilag 13: Købstilbudsblanket

Tilbudsfrist: onsdag den 9. oktober 2019

 

Siden er opdateret: 
23.09.2019