Vennemosevej 20 A

Kunne du tænke dig at bo i et roligt område med dejlig natur lige uden for døren, gode pasningsmuligheder for børn og gode muligheder for fritidsaktiviteter?

Så er Vennemosevej 20A i den nordlige del af Abild lige noget for dig. Grunden ligger tæt på naturskønne omgivelser, med kort afstand til Tønder. Der er en fin cykelsti fra Abild til Tønder.

Det samlede materiale nedenfor giver dig alle informationer om grunden. Du skal være opmærksom på, at der gælder både generelle og særlige salgsvilkår for grunden.

Generelle salgsvilkår

Særlige salgsvilkår for Vennemosevej 20A

Bilag:

 1. Udbudsbekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011
 2. Oversigtskort
 3. Ejendomskort
 4. Kort over vejret
 5. Lokalplan
 6. Tingbogsattest
 7. Tinglyste servitutter
  Servitut om naturgas, tinglyst 17.08.88
  Servitut om kabelanlæg fra SE, tinglyst 15.01.09
 8. Ejendomsdatarapport
 9. Jordforureningsattest (Region Syddanmark)
 10. Jordbundsundersøgelse
 11. Analyserapport for prøver taget under ajlebeholder
 12. Regulativ for vintervedligeholdelse
 13. Oplysning om fortrydelsesret

Købstilbudsblanket

Siden er opdateret: 
12.02.2019