Tilbage

Købstilbudsblanket

Pdf udgave af tilbudsblanket

Tilbudsblanket

Udfyldes af køber

Undertegnede køber ____________________________________________

Cpr. nr./SE nr./CVR nr. ____________________________________________

Medundertegnede køber (ægtefælle/samlever) ____________________________________________

Cpr. nr. ____________________________________________

Adresse ____________________________________________

Postnummer/by ____________________________________________

Telefonnummer ____________________________________________

E-mail ____________________________________________

tilbyder herved at købe grunden

Adresse ____________________________________________

Matr.nr. ____________________________________________

Grundareal (ca.) ____________________________________________

Tilbuddet gives på de i udbudsmaterialet gældende salgsvilkår og bilag, som er nøje gennemlæst.

Tilbudsblanketten er sammen med salgsvilkårene og de øvrige bilag at betragte som en købsaftale, og køber erklærer med sin underskrift at have gjort sig bekendt med og accepteret det samlede materiale.

Overtagelsesdagen fastsættes til ____________________________________________
(senest løbende måned + 30 dage)

Købesummen (tilbuddet) andrager kr. ____________________________________________

Herudover betaler køber tinglysningsafgift samt tilslutningsafgifter i overensstemmelse med udbudsvilkårene.

___________________ ____________________________________________________________________
Dato Underskrift


___________________ ____________________________________________________________________
Dato Underskrift

Bindende bud sendes/afleveres til Tønder Kommune, Ejendomme, Wegners Plads 2, 6270 Tønder. Du kan også sende den elektronisk på Borger.dk, vælg ”Digital Post”, log på, vælg ”Skriv ny post” og søg ”Tønder Kommune” og herefter ”Teknik og Miljø” og derefter ”Grundsalg” som modtager.